Product & ServiceRoofing

Cedar Master
Overview


Cedar Master
หลังคาไม้ซีดาร์ ตรา ซีดาร์มาสเตอร์ คือหลังคาไม้ซีดาร์นำเข้าจากประเทศแคนาดา มีความสวยงามแตกต่าง ที่เหมาะสมกับรูปแบบหลังคาต่าง ๆ ทั้งกลมกลืนกับธรรมชาติหรือแบบหลังคาร่วมสมัย

หลังคาไม้ซีดาร์คงทนต่อทุกสภาพอากาศ หลังคาชนิดนี้ได้รับการพิสูจน์และได้รับความนิยมยาวนานมานับร้อยปี ซึ่ง ไม้ซีดาร์เป็นไม้ที่มีน้ำมันในตัวสามารถยืดอายุการใช้งาน ป้องกันการผุพังตามธรรมชาติ

หลังคาไม้ซีดาร์ที่นำเข้าจากประเทศแคนาดา ได้รับการบำบัดเพื่อยืดอายุการใช้งาน ด้วยวิธีการบ่มน้ำยาด้วยแรงดันสูง เพื่อปกป้องเซลล์เนื้อไม้จากแมลงกินไม้ และเชื้อรา (CCA – High Pressure-impregnated Preservative Treatment) และไม้ซีดาร์นี้มีคุณสมบัติสูงในด้านการต้านทานแรงลมหรือแรงกระแทก ดูดซับและคายความร้อนต่ำ ให้ความสวยงามเป็นธรรมชาติกับอาคาร ไม่ว่าจะใช้ไม้ซีดาร์ เป็นผนังหรือหลังคา

การบำบัดด้วย CCA Treatment นี้ สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า หลังคาไม้ซีดาร์ สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่ต่ำไปกว่า 30 ปี

อายุการใช้งานที่ยาวนานเริ่มจากผู้ผลิตที่ได้คุณภาพ

หลังคาไม้ซีดาร์ ตรา Cedar Master


นำเข้าจากประเทศแคนาดา โดยไม้ทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบและตีตรา “Certi” และมีฉลากกำกับทุก ๆ มัด ซึ่งการ กำกับสินค้านี้ เกิดขึ้นจากหน่วยงานกลางที่ตรวจสอบคุณภาพไม้ซีดาร์ Cedar Shake & Shingle Bureau (CSSB)


โรงงานผลิตไม้ซีดาร์ ที่เป็นสมาชิกและได้รับการตรวจสอบเท่านั้น ที่ได้การรับรองสิทธิ จากหน่วยงานดังกล่าว โดยเอกสารกำกับการรับรองนั้น จะติดอยู่ในทุก ๆ มัด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าต่อผู้ซื้อ


การรับประกัน
Civil Master International หรือ CMI ให้ความมั่นใจกับลูกค้าทุกราย ที่บริษัทฯจำหน่ายและติดตั้งหลังคาไม้ซีดาร์ ด้วย เอกสารรับประกันคุณภาพและการติดตั้ง เป็นระยะเวลา 5 ปี (ขึ้นอยู่กับรูปทรง รายละเอียด และความลาดชันของหลังคา)

วัสดุประกอบต่าง ๆ สำหรับหลังคาไม้ซีดาร์ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ไม่ควรละเลย ดังนั้น CMI จึงนำเสนอให้ ทุกโครงการที่ต้องการใช้หลังคาไม้ซีดาร์ ควรใช้ไม้รองหลังคา เป็นวัสดุที่กันปลวกและกันเชื้อราเช่นกัน เช่น LP Guard OSB Board ซึ่งเป็นไม้อัดเรียงเกล็ดสำหรับงานโครงสร้าง ที่ป้องกันปลวกและเชื้อรามาจากโรงงานผู้ผลิต รวมทั้งวัสดุยึด หลังคาไม้ซีดาร์ ควรเป็นวัสดุที่ไม่ขึ้นสนิม ซึ่งบริษัทเลือกใช้เฉพาะสแตนเลสเท่านั้น (Stainless Staples or Nails)
Back to top