Product & ServiceSolutions

Interior renovation
& Landscaping

สำหรับงานปรับปรุงอาคารในโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจำเป็นต้อง ปรับปรุงและซ่อมแซมอย่างครบวงจร ทั้งภายนอกและภายใน CMI ยินดีที่จะเสนองานในลักษณะ Turn-Key ซึ่งรวมตั้งแต่ การออกแบบ สำรวจหน้างาน บริหารจัดการและการปรับปรุงซ่อมแซม

CMI สามารถนำเสนองานลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนใด ในโครงการของคุณ โถงต้อนรับ พื้นที่ส่วนกลาง Fitness center หรือสำนักงาน CMI เสนอการปรับปรุงครอบคลุมทั้งการปรับปรุง ทั้งภายนอก และภายใน การออกแบบใหม่รวมถึง Landscape และ Hardscape เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่สำหรับทุกโครงการ

กลับสู่ด้านบน