Product & ServiceSolutions

Pool
Finishing

ผลิตภัณฑ์ที่ CMI ให้บริการนอกเหนือจาก กระเบื้องสระน้ำทั่วไป กระเบื้องเคลือบแก้ว (ศิลาดล) และหินธรรมชาติต่างๆ บริษัทฯ ยังพร้อมให้บริการรวมถึง นวัตกรรมใหม่ล่าสุด ของพื้นผิวสระน้ำ Beadcrete TM ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่จะเพิ่มมูลค่าความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และ ความแตกต่างให้กับสระว่ายน้ำ โดยไม่สามารถที่จะหาผลิตภัณฑ์อื่นใดเทียมได้ การบริการที่ครบวงจร ตั้งแต่ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ไข

จัดทำระบบ กันซึมและติดตั้งวัสดุพื้นผิวสระน้ำ ไม่ว่ากระเบื้อง หิน หรือ Beadcrete TM ทำให้ มั่นใจได้ว่าการบริหารงานของ CMI จะเป็นไป อย่างราบรื่นและรวดเร็ว เนื่องจาก CMI ตระหนักดีถึง ความจำเป็นในด้านระยะเวลา การทำงานซ่อมแซมและปรับปรุงของโครงการ อันทรงคุณค่าต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงแรม รีสอร์ท และอาคารพักอาศัย ที่ใส่ใจในด้าน คุณภาพงานและระยะเวลาการปิดบริการเพื่อ ซ่อมแซม

กลับสู่ด้านบน