Product & ServiceSolutions

Water-Proofing

CMI พร้อมสำหรับระบบงานกันซึมที่ครอบคลุมทุกลักษณะการทำงาน และผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ ระบบกันซึมชนิดแผ่นยางติดตั้งด้วยวิธีการเป่าไฟ หรือผลิตภัณฑ์กันซึมประเภทน้ำ (Liquid Membrane)

ทั้ง Polyurethane หรือ Acrylic และผลิตภัณฑ์กันซึมที่ผลิตจาก ปูนซีเมนต์ สำหรับบ่อน้ำหรือสระน้ำ รวมถึงประสบการณ์อันยาวนาน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมทุกรูปแบบจากทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นระบบกันซึมบนดาดฟ้า ระเบียง สระว่ายน้ำ บ่อน้ำเสีย พื้นห้องน้ำ หรือห้องใต้ดิน

กลับสู่ด้านบน