Product & ServiceSolutions

Re-sealing &
Caulking

อาคารหลากหลายในปัจจุบันล้วนใช้กระจก หรือวัสดุอื่นเพื่อทดแทนผนังคอนกรีตหล่อในที่ ซึ่งพื้นผิวเหล่านี้ล้วนต้องการการดูแลรักษา เป็นพิเศษ แตกต่างจากงานคอนกรีตทั้วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ รอยเชื่อมของผนัง กระจกหรือ รอยต่อของผนังสำเร็จรูป

ซึ่งการซ่อมแซมและดูแลรักษา ควรได้รับ คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง CMI พร้อมที่จะให้คำปรึกษา เสนอแนะ ดำเนินการ แก้ปัญหาและดูแลรักษา ด้วยผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูง ที่เหมาะสมกับงานในแต่ละด้าน ด้วยวัสดุประเภท Silicone, Polyurethane, และ Polysulphide sealants คุณภาพสูง

กลับสู่ด้านบน