Product & ServiceSolutions

Painting &
Coatings

จากประสบการณ์นานปีของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำทางด้านการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสีสันของอาคาร บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรและ เลือกใช้ชนิดและคุณภาพของสีสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละโครงการ ทั้งสีทาภายนอกและภายใน รวมทั้ง ความต้องการที่แตกต่างของอาคารแต่ละประเภท ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เลือกใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สูง ด้วยคุณภาพและหลากหลายลักษณะเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ของแต่ละโครงการ ซึ่งสีที่บริษัท เลือกใช้ มีคุณสมบัติหลากหลาย ดังเช่น

กลับสู่ด้านบน